خرید اینترنتی فایل{خاتمیت پیامبر و بررسی دلایل قرآنی و روایی آن و جایگاه امامت}

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : خاتمیت پیامبر و بررسی دلایل قرآنی و روایی آن و جایگاه امامتخاتمیت پیامبر و بررسی دلایل قرآنی و روایی آن و جایگاه امامت
خاتمیت پیامبر و بررسی دلایل قرآنی و روایی آن و جایگاه امامت|30009915|vlj

فهرست مطالبعنوان:

ادله خاتمیتجاوداني اسلامدليل قراني بر خاتميتدلايل روايي بر خاتميتراز خاتمیت نبوتخاتمیت پیامبرازنظرلفظ ومعناامامت وختم نبوتمنابعادله خاتمیتدلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلامبهترین دلیل و معتبرترین مدرک براى اثبات مطالبی چون خاتمیت, قرآن کریم است . و کسى که یک مرور اجمالى بر این کتاب الهى بکند با کمال روشنى درخواهد یافت که دعوت آن, عمومى و همگانى است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معینى ندارد.از جمله, درآیات زیادى همه مردم را بعنوان "یا ایها الناس" و "یا بنى آدم " مورد خطاب, قرار داده و هدایت خود را همه انسانها "الناس" و "العالمین" دانسته است. و همچنین در آیات فراوانى رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را براى همه مردم "الناس" و "العالمین" ثابت کرده, و در آیه اى شمول دعوت وى را نسبت به هر کسى که از آن, مطلع شود مورد تاکید قرار داده است. و از سوى دیگر, پیرامون سایر ادیان را بعنوان "اهل کتاب" مورد خطاب و عتاب قرارداده و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در مورد آنان تثبیت فرموده, و اساساً هدف از نزول قرآن کریم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را پیروزى اسلام بر سایر ادیان, شمرده است.با توجه به این آیات, جاى هیچگونه شک و شبه اى درباره همگانى بودن دعوت قرآن کریم و جهانى بودن دین مقدس اسلام, باقى نمى ماند.جاودانى بودن اسلامآیات مزبور, همانگونه که با بکار گرفتن الفاظ عام (مانند بنى آدم و الناس و العالمین) و با متوجه کردن خطاب به اقوام غیر عرب و پیروان سایر ادیان (مانند یا اهل الکتاب) عمومیت و جهانى بودن اسلام را ثابت مى کند همچنین با اطلاق زمانى, محدودیت و مقید بودن آنرا به زمان معینى نفى مى کند و بویژه, تعبیر "لیظهره على الدین کله" جاى هیچگونه شبهه اى باقى نمى گذارد. همچنین مى توان به آیه "42" از سوره فصلت, استدلال کرد که مى فرماید: "و انه لکتاب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید" و دلالت دارد بر اینکه هیچگاه قرآن کریم, صحت و اعتبار خود را از دست نخواهد داد. نیز دلایل خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هرگونه توهمى را نسبت به امکان نسخ شدن این دین الهى بوسیله پیامبر و شریعت دیگرى, باطل مى سازد. و نیز روایات فراوانى به این مضمون, وارد شده است: "حلال محمد حلال الى یوم القیامه, و حرام حرام الى یوم القیامه". علاوه بر اینکه جاودانى بودن اسلام, مانند جهانى بودن آن, از ضروریات این دین الهى و بى نیاز از دلیلى زائد بر دلایل حقانیت اسلام است .با توجه به جاودانى بودن دین اسلام, احتمال مبعوث شدن پیامبرى که شریعت اسلام را نسخ کند نفى مى شود اما جاى چنین توهمى باقى مى ماند که پیامبر دیگرى بیاید که مبلغ و مروج اسلام باشد, چنانکه بسیارى از پیامبران پیشن چنین مسئولیتى را بعهده داشته اند خواه پیامبرانى که معاصر پیامبر صاحب شریعت بوده اند مانند حضرت لوط علیه السلام که معاصر حضرت ابراهیم علیه السلام و تابع شریعت وى بود, و خواه پیامبرانى که بعد از پیامبر صاحب شریعت, مبعوث مى شدند و از او تبعیت مى کردند مانند اکثر انبیا بنى اسرائیل. از این روى, باید موضوع خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را جداگانه مورد بحث قرار دهیم تا جاى چنین توهمى نیز باقى نماند.دلیل قرآنى بر خاتمیتیکى از ضروریات اسلام این است که سلسله پیامبران علیهم السلام با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ختم شده و بعد از آن حضرت هیچ پیامبرى نیامده و نخواهد آمد. و حتى بیگانگان نیز مى دانند که این موضوع, از جمله اعتقادات اسلامى است که باید هر مسلمانى به آن, معتقد باشد و از این روى, مانند سایر ضروریات دین, نیازى به استدلال نخواهد داشت. در عین حال, مى توان این مطلب را هم از قرآن کریم و هم از روایات متواتر, استفاده کرد.قرآن کریم مى فرماید: "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین" و صریحاً آن حضرت را خاتم همه پیامبران معرفى مى کند.بعضى از دشمنان اسلام درباره دلالت این آیه بر خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دو اشکال را مطرح کرده اند:یکى آنکه: واژه "خاتَم" به معناى انگشترى نیز آمده است, و شاید در این آیه هم همین معنى انگشترى منظور باشد.دیگر آنکه: بفرض اینکه خاتم بهمان معناى معروف باشد مفاد آیه این است که سلسله "نبیین" بوسیله آن حضرت ختم شده نه اینکه سلسله "رسولان" هم ختم شده باشد.پاسخ اشکال اول این است که خاتم به معناى وسیله ختم کردن و پایان دادن (ما یختم به الشى) است و انگشترى هم از این جهت خاتم نامیده شده که بوسیله آن, نامه و مانند آنرا ختم و مهر مى کرده اند.پاسخ اشکال دوم این است که هر پیامبرى که داراى مقام رسالت باشد داراى مقام نبوت هم هست و با پایان یافتن سلسله انبیا, سلسله رسولان هم پایان مى یابد و چنانکه قبلاً نیز گفته شد هر چند مفهوم "نبى" اعم از مفهوم "رسول" نباشد اما از نظر مورد, نبى اعم از رسول است .مطالب دیگر:
🔍50- شناخت آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله و مديريت بحران آن🔍46- بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله🔍متن کامل مقالات اولين همايش ملي هوش سازماني-كسب وكار-19 مقاله🔍64-بهسازی ساختمانها و بررسی نقاط ضعف آنها در هنگام زلزله🔍65- اثرات جرم گسترده در پاسخ غیر خطی سازه های فضا کار تحت شتاب قائم زلزله🔍66- بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله🔍67- برنامه ریزی برای بازسازی شبكه ی حمل و نقل درون شهری پس از وقوع زلزله🔍68-بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)🔍69- بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله🔍70- عوامل ایجاد كننده ستون كوتاه و آسیب های ناشی از آن در هنگام زلزله🔍71- اهميت ولزوم مقاوم سازي بناها در برابر زلزله🔍72- اثرات زلزله بر تاسیسات آبرسانی🔍74- بررسی اثر مدت زمان موثر بر روی تغییر شكلهای ناشی از زلزله در نقاط مختلف سد خاكی🔍75-بررسی رفتار لرزه ای خاك ها در زلزله های بزرگ🔍76-طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله🔍78- یك مطالعه مقایسه ای بر عملكرد ضد زلزله دو نوع جداگر لرزه ای در یك پل پیوسته دو دهانه🔍79- نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در واحدهای مسکونی ویشنهاد الگویی مناسب برای ان با تاکید بر کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله🔍80-مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان🔍81- بررسی ظرفیت غیر الاستیك خاك بر ظرفیت باربری دینامیكی فوندانسیون های متكی بر شمع در هنگام وقوع زلزله🔍82-مهاربند مقاوم در برابر كمانش ، رویكردی نوین در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله🔍83-مدیریت ضایعات و پسماندهای ساختمانی پس از وقوع زلزله؛ راهكارها وچالش ها🔍پک بانک شماره🔍84- بررسی رفتار دیوارهای برشی مركب با بادبند فلزی در برابر زلزله🔍85-مكان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شبكه های ترافیكی درون شهری بر اثر وقوع زلزله نمونه موردی شهر دهدشت🔍86- بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله